Sct. Georgs Gilderne

Slagelse

I hvert gilde er gildebrødrene samlet i grupper på 6-10 personer, svarende til spejdertidens patruljer i troppen. Disse grupper omlægges af gildeledelsen hvert andet eller tredje år.

Gildeledelserne

Hvert Gildes ledelse består af gildemester, gildekansler og gildeskatmester. Disse vælges på Gildetinget(generalforsamlingen).

Fællesrådet

 3.Gilde

4.Gilde

Formand
Thomas Junker

Mobil: 4014 8792
E-mail: amjtj@stofanet.dk

Gildemester
Filip Sebastiann
Tlf.: 5818 6163
Mobil: 2145 3767
E-mail: lofi@mail.dk

 

Gildemester

Vagn Riber Andersen

Mobil: 2182 8055
E-mail: vagn@danbi.dk

Gildemester
Filip Sebastian

 

Gildemester
Vagn Riber Andersen

Gildekansler

Merete Nielsen

Mobil: 3190 8631
E-mail: mereni@outlook.dk

Gildekansler
Agnete Berthelsen

Mobil: 2819 5123
E-mail: agnete@berthelsen.it

Økonomiansvarlig

Ulla Broløs

Mobil: 2272 3651
E-mail: broloes@stofanet.dk
 

Gildeskatmester

Brynhild Hald

Mobil: 4095 0743
E-mail: brynhild@hald2.dk

Gildeskatmester
Knud Wilken-Jensen
Tlf.: 5852 1288

Mobil: 2268 1288
E-mail: wilkenjensen@gmail.com

Udlejning af Kløverhuset
Margot Maarbjerg
Tlf.: 5852 5737
Mobil: 5358 9864
E-mail: margot.maarbjerg@gmail.com
             

   
 

STADEN

   

Chefredaktør
Filip Sebastian
Tlf.: 5818 6163
Mobil: 2145 3767
E-mail: filipsnekkerupvej@gmail.com

Lokalredaktør
Elisabeth Holmgaard
Tlf.: 5852 7150
Mobil: 2712 7150
E-mail: elhola@stofanet.dk

Lokalredaktør
Kirsten Nielsen

Mobil: 4030 9843
E-mail: kn.pantholm@stofanet.dk

 

HJEMMESIDEN

   
Webmaster
Pia Jeppesen
           
Mobil: 4189 1331
E-mail: pia.jeppesen.1980@gmail.com


Sct. Georgs Gilderne i Slagelse
Copyright © 2013 ComputerBits. Alle rettigheder forbeholdes.